Kerkelijk huwelijk

Trouwen meer dan een wettelijke aangelegenheid?

Voor een mooie ervaring van samen verder in gemeenschap en geloof…

 huwelijk

Trouwen doe je met  z’n tweeën of… .zijn er nog meer betrokkenen?

Jullie staan voor een belangrijke stap in je leven. Jullie willen trouwen. Wellicht alleen in het gemeente huis, maar mischien ook wel in de katholieke kerk. Omdat trouwen meer is dan alleen een wettelijke aangelegenheid. Omdat dat in de familie traditie is. Omdat je gedoopt en gevormd bent en de ingezette lijn graag wilt doorzetten. In deze folder willen we jullie informeren over het verloop van de procedure die je gaat volgen als je gaat trouwen in de kerk. Als je gaat trouwen in onze parochie kun je je aanmelden via huwelijk@franciscusparochie.nl.

Indien mogelijk graag minimaal 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum. Als de kerk op de gewenste dag vrij is worden jullie gegevens doorgegeven aan de pastoor. Daarna neemt iemand van de huwelijksadministratie contact met jullie op voor het maken van een eerste afspraak, een kennismakingsgesprek.

Een goede huwelijksvoorbereiding; het halve werk?

Liefde tussen twee mensen is een groot goed. Ze verdient alle zorg die maar mogelijk is. Vandaar dat ook binnen de kerk een voorbereiding aan het huwelijk vooraf gaat. Als het eerste kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden en de administratieve gegevens zijn verwerkt worden jullie uitgenodigd voor de eerstvolgende gemeenschappelijke huwelijksvoorbereiding. Het doel is om in een ontspannen sfeer met andere aanstaande bruidsparen na te denken en meningen uit te wisselen over relaties, liefde, geloof, kerk en samenleving. Iemand van het pastoraal team is hierbij aanwezig om o.a. uitleg te geven over het sacramentele karakter van het huwelijk.

Een persoonlijk gesprek

Zes weken voor de geplande huwelijksdatum vindt een persoonlijk gesprek plaats met de pastor die assisteert in jullie huwelijksviering. Dit gesprek vindt plaats bij jullie thuis. Bij het eerste kennismakingsgesprek worden  een checklist en een aantal voorbeelden van huwelijksvieringen digitaal naar jullie verzonden. Aan de hand daarvan kan de huwelijksliturgie worden samengesteld die tijdens het persoonlijk gesprek met de pastor wordt doorgenomen. Tevens kunnen persoonlijke omstandigheden besproken worden die niet geschikt zijn voor de gezamenlijke huwelijksvoorbereiding.

De huwelijksviering

En dan is de grote dag aangebroken. De voorganger in de viering is in de regel de pastoor van de parochie. Mocht hij verhinderd zijn dan wordt een lid van het pastores team gevraagd te assisteren in jullie huwelijksviering. Mocht er in de familie een priester zijn, dan mag ook hij voorgaan in de viering.

Praktische zaken

Op een doordeweekse dag kan er de gehele dag getrouwd worden, op zaterdag tot 12.00 uur. Het parochiekoor zingt graag in jullie huwelijksviering, maar er zijn ook mogelijkheden voor eigen zang. Overleg dit met iemand van de huwelijks-administratie /-voorbereiding. Voor het versieren van de kerk met bijvoorbeeld bloemen mogen jullie zelf zorgen. Een huwelijkskaars wordt jullie aangeboden. Mochten jullie een andere kaars wensen, dan is deze voor eigen rekening.

De financiën

De bijdrage voor een huwelijk staan op de parochiesite vermeld onder tarieven. Verzocht wordt dit bedrag uiterlijk  14 dagen voor het huwelijk plaatsvindt over te maken op banknummer NL 87RABO0118098802 t.n.v.  Parochie St. Franciscus van Assisië onder vermelding van de kerk, jullie naam en de huwelijksdatum  De parochie verstuurt geen nota. Het bedrag is dan als gift fiscaal aftrekbaar. 

Meer informatie en opgave

Interessante links zijn: Huwelijksvoorbereiding of: Bewust katholiek huwelijk. Via huwelijk@franciscusparochie.nl, kun je je voor een huwelijk opgeven. Maar het kan natuurlijk ook via  ons centraal secretariaat in het Ariënshuis aan de Sonderenstraat 55 te Haaksbergen . t: 053 574 39 29.

Als een kerkelijk huwelijk niet mogelijk of gewenst is… 

Een kerkelijk huwelijk is echter niet voor iedereen mogelijk en wordt niet door iedereen gewenst. Toch kan de wens bestaan om God en/of de kerk bij jullie relatie te betrekken. In dat geval kun je het pastoraal team benaderen met het verzoek om gezamenlijk een andere, passende, zinvolle bevestiging te vinden. Hiervoor kunt u contact met de pastores opnemen via het centraal secretariaat.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen