Ziekenzalving en -zegening

In de intimiteit van de eigen kring bidden om kracht bij ziekte of sterven…

 ziekenzalving

De grond valt onder je voeten weg…

Als je het bericht krijgt, dat je ernstig ziek bent, valt de grond onder je voeten weg. Je schrikt. Je kunt het niet geloven. ‘Waarom moet mij dit overkomen?’ Je voelt je angstig, boos, verdrietig. Wat zijn mijn kansen? Hoe lang nog? Je maakt je zorgen over jezelf, maar ook over degenen, die het meest dichtbij jou staan. Je hele leven wordt onderuit gehaald Je dagelijkse ritme en invulling verandert van het ene op het andere moment. Ziek zijn betekent, dat je niet meer op je eigen kracht kunt rekenen. Je wordt afhankelijk van anderen. Van artsen en verpleegkundigen, van mensen die je verzorgen, die boodschappen voor je halen. Je verliest je zelfstandigheid en dat is moeilijk te verteren.M isschien trek je je terug in jezelf; omdat je er niet over kunt praten of anderen er niet teveel mee wilt belasten. Misschien wil je er juist veel over spreken; wil je niet wanhopen, maar vechten om beter te worden; en alles zo normaal mogelijk verder laten gaan.

Waar haal je steun vandaan?

Hoe goed mensen om je heen ook voor je zijn, je staat er alleen voor. Je moet het zelf doen. Maar het is wel fijn als mensen met je meeleven. Je merkt snel genoeg wie blijven komen, wie echt luistert, wat echt helpt. Het is fijn als artsen, verpleegkundigen of mensen om je heen de tijd voor je nemen, je niet los laten en blijven komen.

Je geloof wordt op de proef gesteld.

Als God een God van liefde is, hoe kan Hij mij dit dan laten overkomen? Die vraag dringt zich – als je een gelovig mens bent – onherroepelijk aan je op. Misschien voel jij je door God in de steek gelaten. Misschien merk je dat God met je meeloopt, dat hij luistert naar je gedachten en gebeden, dat Hij je Geestkracht geeft om te vechten tegen je ziekte. Er kan nieuwe hoop groeien. De ziekenzalving is bedoeld om die hoop te voeden en je kracht te geven om het uit te houden en de ziekte aan te kunnen, óf – als het echt niet anders is – om los te kunnen laten en rustig heen te kunnen gaan. Maar het gaat om het leven!

  • ‘Het lijden is er om te worden bestreden, weggenomen of om tot iets anders te worden omgevormd.’
  • Stan Rougier

Laatste oliesel of sacrament der zieken?

Vroeger werd het ‘laatste oliesel’ beschouwd als de onmiddellijke voorbereiding op de dood. Men wachtte dan ook tot het laatste moment aleer er een priester bij geroepen werd. Dat geloof en die praktijk is inmiddels veranderd. Bij het Tweede Vaticaans Concilie in Rome in de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft men de eerste en authentieke betekenis van het sacrament in ere hersteld. We spreken dan ook niet meer van het ‘sacrament der stervenden’ of ‘laatste oliesel’, maar van het ‘sacrament der zieken’. Het kan meerdere keren worden ontvangen. Juist ook door mensen, die wel ernstig ziek, maar niet stervende zijn. Vaak ontvangen ook ouden van dagen het sacrament der zieken, omdat zij steeds meer in hun leven moeten los laten aan lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.

Wat gebeurt er bij een ziekenzalving?

Vaak wordt er ruim van te voren een afspraak met een priester gemaakt. Deze kan thuis komen of in het ziekenhuis. Er wordt bekeken, wie er bij moeten zijn. Soms is de groep klein, soms groot. Er wordt gebeden, uit de bijbel gelezen en er wordt gezalfd met olie. Daarbij wordt gebeden om de heilige Geest, om genezing of – als het niet anders is – om een rustig heengaan.

Ziekenzegening

ziekenzalvingDe ziekenzalving wordt gegeven door een priester. De diaken en de pastoraal werker kunnen echter ook een ziekenzegening geven. Ook hier wordt gebeden en uit de bijbel gelezen. Hier concentreert het gebed om de heilige Geest zich bij de handoplegging.

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Een of meer keren per jaar wordt in onze parochie een viering aangeboden, waarin een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvindt. Soms in één van onze parochiekerken of –ruimtes, soms in het Wiedenbroek of in het Saalmerink. Meerdere zieken en ouderen komen dan samen om de ziekenzalving in de grotere gemeenschap te ontvangen. Deze vieringen worden ruim van tevoren aangekondigd.

Financieel

Voor ziekenzalvingen en –zegeningen wordt geen vergoeding gevraagd. Er kan desgewenst een vrije gift overgemaakt worden op bankrekeningnummer: NL87RABO118098802 t.n.v. Sint Franciscus van Assisië.

Meer informatie en opgave

Via ons ‘noodnummer’ kunt u een afspraak maken voor een ziekenzalving of –zegening thuis. Het telefoonnummer hiervoor is: 06 480 39 860. Voor een ziekenzalving of – zegening in het ziekenhuis kunt u een beroep doen op de geestelijke verzorging aldaar. 

Nieuws

Agenda

<< apr 2020 >>
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen