Kerkbalans 2019

Belastingkorting en periodiek schenken

Méér geven? Minder uitgeven?

 Geef een periodieke gift!

 Hoe pakt u het aan?

Hoe werkt het? Giften zoals uw kerkbijdrage zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Maar wanneer u kiest voor een ‘periodieke gift’ ofwel voor een ‘periodieke schenking’ gelden die grenzen niet.

Dat komt zo: onze parochie is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. ANBI is: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een zogenaamd ‘goed doel’. Giften kunnen dan in mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Wanneer u (minimaal) 5 jaar eenzelfde bedrag als kerkbijdrage geeft én bovendien dit in een schriftelijke overeenkomst met onze parochie heeft vastgelegd heeft u recht om het gehele bedrag dat u als kerkbijdrage betaald als aftrekpost op te nemen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Jazeker: de kerkbijdrage is dan geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar. Dit is voor u een veel voordeligere regeling dan bij ‘gewone giften’. Men zegt wel eens dat de belastingdienst bij ‘periodieke giften’ een cadeautje geeft.

Via -formulier-periodieke-giften kunt u een concepttekst van zo’n overeenkomst met de parochie downloaden. In de tekst die u downloadt staat het RSIN/fiscaalnummer 003534510 van de parochie reeds vermeld. U kunt de tekst ook via het parochiesecretariaat opvragen (e-mail: secretariaat@franciscusparochie.nl of tel. 053-5743929). Vul deze modelovereenkomst in en stuur deze dan naar het centrale secretariaat, Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen. U ontvangt dan een kopie van uw overeenkomst retour. In bijzondere situaties zoals het overlijden van u of uw partner kan – als u dat wilt- de verplichtingen van een te betalen kerkbijdrage vervallen. Deze uitzonderingen staan ook in de concept overeenkomst. (ps. Natuurlijk kunt u ook zo’n formulier opvragen bij de belastingdienst.)

Een paar voorbeelden:

Jan (67 jaar) verdiende in 2017 bruto € 34.524,- . Hij gaf elke maand € 10,- als kerkbijdrage aan de parochie. Hij heeft dit als “periodieke gift” geregeld, daardoor had hij een belastingvoordeel van € 49,- en betaalde netto minder dan € 6,- per maand aan kerkbijdrage.

Mevrouw Wijlens (50 jaar) heeft na aftrek van de hypotheekrente een inkomen van € 20.242,- per jaar. Zij gaf van haar vakantiegeld € 100,-. Omdat ze dit als periodieke gift heeft vastgelegd, betaalde ze ruim € 40,- minder belasting en kostte de kerkbijdrage haar dus € 4,92 per maand.

Klaas (60 jaar) geeft € 30,- per maand als kerkbijdrage. Hij heeft een bruto jaarinkomen van € 38.500,- Zijn partner heeft een inkomen van € 30.367,-. Zij hebben hun kerkbijdrage als ‘periodieke gift’ geregeld. Hierdoor hadden ze een belastingvoordeel van ruim € 187,-. Zij betaalden per maand netto geen € 30,- maar € 14,- per maand. Het scheelde dus meer dan 50%!  (dit zijn berekening op basis van een vorig jaar.)

Een goede kerkbijdrage koste niet veel ! Kent u uw eigen mogelijkheden? U kunt via de website https://kerkbalans.nl een goede calculator vinden en uitrekenen hoe weinig een goede kerkbijdrage kost.

 

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen