Schenking en de Fiscus

Met een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra!!!

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Parochie St. Franciscus van Assisië te Boekelo-Buurse-Haaksbergen is een ANBI en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften:

  • Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen.
  • Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.

Voor periodieke giften was het tot 2014 noodzakelijk om een notariële akte te hebben. Sinds 1 januari 2014 kunt u door middel van een schenkingsovereenkomst alle giften aan een ANBI erkende instelling aftrekken. Als u een schenkingsovereenkomst tekent, geldt de drempel voor aftrekbaarheid niet; u kunt het volledige bedrag dat u schenkt aftrekken.

Meer informatie over schenken vindt U bij de belastingdienst. U vindt hier ook een formulier om in te vullen. Als RSIN/fiscaalnummer vult U in: 003534510; transactienummer is niet nodig (Zie ook gegevens op onze ANBI pagina).

Om het u makkelijk te maken hebben wij een formulier met de schenkingsovereenkomst klaargezet, waar wij alvast de gegevens van onze parochie hebben ingevuld. U vindt het formulier hier: Schenkingsovereenkomst Parochie St. Franciscus van Assisië .

U vult de gevraagde gegevens in op het beeldscherm; daarna kunt U het formulier opslaan, afdrukken en ondertekenen. U geeft het formulier af bij een van de leden van de werkgroep kerkbalans die voor ondertekening namens de parochie zullen zorgen. U kunt ingevulde formulieren ook meegeven als de vrijwilligers van de actie kerkbalans bij u langs komen; wij zorgen dan voor de rest.

Ter illustratie:

Rekenvoorbeeld gewone gift

Jaarlijkse kerkbijdrage € 120,00

Teruggave belasting      nihil

Uw netto gift:                 € 120,00

Rekenvoorbeeld periodieke gift.

Jaarlijkse kerkbijdrage             € 200,00

Teruggave belasting (bij 40%) €  80,00

Uw netto gift:                              €  120,00

Deze twee voorbeelden gaan uit van een modale situatie. Afhankelijk van de individuele situatie kunnen de verschillen hiervan afwijken. Raadpleeg ook eens uw belastingadviseur wat dit voor u betekent.

Indien u hulp nodig heeft voor deze vorm van schenken kunt u een e-mail sturen naar  kerkbijdrage@franciscusparochie.nl  .  Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de parochie: 053-574 39 29. Een van de leden van de werkgroep kerkbijdrage neemt dan contact met u op.

Als u voor het einde van het jaar de overeenkomst afsluit geldt ook dit jaar nog mee voor de periode van 5 jaar.

RSIN/fiscaal nummer

Indien u schenkingen aan onze parochie fiscaal aftrekt, is het nodig  een fiscaal nummer te vermelden. Aan onze parochie is het volgende nummer toegekend: 003534510

Testament

Een testament kunt u altijd door een notaris laten opmaken of aanpassen. De nalatenschap die de parochie ten deel valt, is vrijgesteld van belasting. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met uw notaris.

Nalatenschap  aan  uw parochie? Wat gebeurt er met uw vermogen na overlijden?  Besluitvorming hierover  vraagt tijd en is van veel factoren afhankelijk.  Neem hiervoor vooral de tijd, maar wacht niet te lang. Als u onverwacht iets overkomt, kan het tot gevolg hebben dat de wet en niet uzelf bepaalt wat er met uw geld gebeurt.

Dikwijls moet belasting worden betaald over  de ontvangen erfenis. Het bedrag aan belasting is dan een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd, na aftrek van een vrijstelling. Over het algemeen geldt: hoe lager de graad van bloedverwantschap met u als erflater, hoe meer belasting er moet worden afgedragen.

De parochies hebben van de belastingdienst een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen.  Hierdoor is een schenking aan een parochie vrijgesteld van het betalen van belasting.

Een testament kunt u bij leven altijd door de notaris laten aanpassen aan nieuwe wensen of gewijzigde omstandigheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u hiervoor met uw notaris contact opnemen.  Mocht u specifieke doelen voor ogen hebben,  is het praktisch eerst deze met de parochie kort te sluiten.  Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. De penningmeester of een van de leden van de werkgroep neemt dan contact met u op.

Werkgroep Kerkbalans

Klik hier voor contact met Werkgroep Kerkbalans.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen