2018 actie kerkbalans logo

Periodiek schenken ?

Tot meer dan 50% korting
Mag u uw gift aan de parochie fiscaal aftrekken?
Wanneer u een gift doet aan onze parochie kunt u deze gift misschien van uw belastbaar inkomen aftrekken. Vooreerst is belangrijk: onze parochie is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. ANBI is: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een zogenaamd ‘goed doel’. Giften aan goede doelen kunnen in mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen. U betaalt dan misschien minder belasting.

U kunt op 2 manieren een gift doen: als periodieke gift of als gewone gift.
Periodieke gift    
Kerkbijdrage is een periodieke gift’ ofwel periodieke schenking wanneer u (minimaal) 5 jaar eenzelfde bedrag als kerkbijdrage geeft én bovendien dit in een schriftelijke overeenkomst met onze parochie heeft vastgelegd. In die situatie heeft u recht op een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De kerkbijdrage is dan geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar. Dit is voor u een veel voordeligere regeling dan bij ‘gewone giften’. Men zegt wel eens dat de belastingdienst bij ‘periodieke giften’ een cadeautje geeft.

Via 2018 formulier periodieke giften kunt u een concepttekst van zo’n overeenkomst met de parochie downloaden. In de tekst die u downloadt staat het RSIN/fiscaalnummer 003534510 van de parochie reeds vermeld. U kunt de tekst ook via het parochiesecretariaat opvragen (e-mail: secretariaat@franciscusparochie.nl of tel. 053-5743929). Vul deze modelovereenkomst in en stuur deze dan naar het centrale secretariaat, Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen. U ontvangt dan een kopie van uw overeenkomst retour. In bijzondere situaties zoals het overlijden van u of uw partner kan – als u dat wilt- de verplichting tot het geven van een gift vervallen. Deze uitzonderingen staan ook in de concept overeenkomst.

Welk voordeel heeft u?
Een paar voorbeelden:

Jan (67 jaar), die met mevrouw Wijlens in gesprek kwam, verdient in 2017 bruto € 34.524,- . Hij geeft elke maand € 10,- als kerkbijdrage aan de parochie. Wanneer hij dit nu als “periodieke gift” regelt, heeft hij een belastingvoordeel van € 49,- en betaalt netto minder dan € 6,- per maand aan kerkbijdrage.

Mevrouw Wijlens (50 jaar). Na aftrek van de hypotheekrente een inkomen van € 20.242,- per jaar. Zij geeft van haar vakantiegeld € 100,-. Omdat ze dit als periodieke gift heeft vastgelegd, hoeft ze ruim € 40,- minder belasting te betalen en kost de kerkbijdrage haar dus € 4,92 per maand.

Meneer Klaas (60 jaar) geeft € 30,- per maand als kerkbijdrage. Hij heeft een bruto jaarinkomen van € 38.500,- Zijn partner heeft een inkomen van € 30.367,-. Wanneer zij hun kerkbijdrage regelen als ‘periodieke gift’, hebben ze een belastingvoordeel van ruim € 187,-. Zij betalen per maand netto geen € 30,- maar € 14,- per maand. Het scheelt dus meer dan 50%!

Een goede kerkbijdrage kost niet veel !
Kent u uw eigen mogelijkheden? U kunt via de website https://kerkbalans.nl een goede calculator vinden en uitrekenen hoe weinig een goede kerkbijdrage kost.

Gewone gift
Wanneer uw kerkbijdrage een gewone gift is aan de parochie, is deze alléén fiscaal aftrekbaar voor zover deze, tezamen met de andere giften aan ANBI instellingen, boven de 1% van het bruto inkomen komt én minimaal € 60,- is . Het eerste deel van uw giften, dus 1%, is een drempel. Komt u met uw giften niet boven die drempel uit, dan zijn giften aan onze parochie voor u niet fiscaal aftrekbaar. (Overigens gewone giften die hoger zijn dan 10% van uw bruto inkomen zijn ook niet aftrekbaar.)

Regel het zo spoedig mogelijk
Uw kerkbijdrage is geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar wanneer de overeenkomst ‘periodieke giften aan de St. Franciscusparochie’ door u en door de parochie ondertekend is. Regel het vandaag nog. (Trouwens wist u dat, wanneer u uw kerkbijdrage als een ‘periodieke gift’ aan onze parochie schenkt, u ook de mogelijkheid heeft om aan onze parochie méér te schenken, zonder dat het u netto meer kost?)

Tot slot
Misschien kent u het verhaal uit ‘Op Weg’ van 1 februari 2018. Een verhaal dat zich afspeelt bij de kaasboer op de markt. Jan wijst mevrouw Wijlens erop dat zij misschien korting zou kunnen krijgen omdat ze steeds de zelfde hoeveelheid kaas bestelt. Toen op een vrijdagochtend mevrouw Wijlens Jan weer bij de kaasboer ontmoette, herkende zij Jan natuurlijk onmiddellijk. En ad rem vroeg mevrouw Wijlens: “Heb je het al geregeld?” “Wat?” vroeg Jan. “Nou, van die korting. Korting bij de belasting. Jij bent toch altijd op een voordeel uit.” Jan zweeg. Hij was het advies om bij de kerkbijdrage te kiezen voor een ‘periodieke schenking’ bijna vergeten. Maar, zonder iets terug te zeggen, had hij nu besloten om er werk van te maken. Zo is het gegaan. Zo krijgt hij nu € 49 euro van de belastingdienst terug.

En U?

 

Werkgroep Kerkbalans

Klik hier voor contact met Werkgroep Kerkbalans.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen