Kerkbalans 2019

Belastingkorting en periodiek schenken

Tot meer dan 50% korting
Mag u uw gift aan de parochie fiscaal aftrekken?
Wanneer u een gift doet aan onze parochie kunt u deze gift misschien van uw belastbaar inkomen aftrekken. Vooreerst is belangrijk: onze parochie is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. ANBI is: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een zogenaamd ‘goed doel’. Giften aan goede doelen kunnen in mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen. U betaalt dan misschien minder belasting.

U kunt op 2 manieren een gift doen: als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke gift    
Kerkbijdrage is een periodieke gift’ ofwel periodieke schenking wanneer u (minimaal) 5 jaar eenzelfde bedrag als kerkbijdrage geeft én bovendien dit in een schriftelijke overeenkomst met onze parochie heeft vastgelegd. In die situatie heeft u recht op een aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. De kerkbijdrage is dan geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar. Dit is voor u een veel voordeligere regeling dan bij ‘gewone giften’. Men zegt wel eens dat de belastingdienst bij ‘periodieke giften’ een cadeautje geeft.

Via -formulier-periodieke-giften kunt u een concepttekst van zo’n overeenkomst met de parochie downloaden. In de tekst die u downloadt staat het RSIN/fiscaalnummer 003534510 van de parochie reeds vermeld. U kunt de tekst ook via het parochiesecretariaat opvragen (e-mail: secretariaat@franciscusparochie.nl of tel. 053-5743929). Vul deze modelovereenkomst in en stuur deze dan naar het centrale secretariaat, Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen. U ontvangt dan een kopie van uw overeenkomst retour. In bijzondere situaties zoals het overlijden van u of uw partner kan – als u dat wilt- de verplichting tot het geven van een gift vervallen. Deze uitzonderingen staan ook in de concept overeenkomst.

Welk voordeel heeft u?
Een paar voorbeelden:

Jan (67 jaar), die met mevrouw Wijlens in gesprek kwam, verdiende in 2017 bruto € 34.524,- . Hij gaf elke maand € 10,- als kerkbijdrage aan de parochie. Hij heeft dit als “periodieke gift” geregeld, daardoor had hij een belastingvoordeel van € 49,- en betaalde netto minder dan € 6,- per maand aan kerkbijdrage.

Mevrouw Wijlens (50 jaar). Na aftrek van de hypotheekrente een inkomen van € 20.242,- per jaar. Zij gaf van haar vakantiegeld € 100,-. Omdat ze dit als periodieke gift heeft vastgelegd, betaalde ze ruim € 40,- minder belasting en kostte de kerkbijdrage haar dus € 4,92 per maand.

Meneer Klaas (60 jaar) gaf € 30,- per maand als kerkbijdrage. Hij had destijds een bruto jaarinkomen van € 38.500,- Zijn partner had een inkomen van € 30.367,-. Zij hebben hun kerkbijdrage als   ‘periodieke gift’ geregeld. Hierdoor hadden ze een belastingvoordeel van ruim € 187,-. Zij betaalden per maand netto geen € 30,- maar € 14,- per maand. Het scheelde dus meer dan 50%!

Een goede kerkbijdrage kost niet veel !
Kent u uw eigen mogelijkheden? U kunt via de website https://kerkbalans.nl een goede calculator vinden en uitrekenen hoe weinig een goede kerkbijdrage kost.

Gewone gift
Wanneer uw kerkbijdrage een gewone gift is aan de parochie, is deze alléén fiscaal aftrekbaar voor zover deze, tezamen met de andere giften aan ANBI instellingen, boven de 1% van het bruto inkomen komt én minimaal € 60,- is . Het eerste deel van uw giften, dus 1%, is een drempel. Komt u met uw giften niet boven die drempel uit, dan zijn giften aan onze parochie voor u niet fiscaal aftrekbaar. (Overigens gewone giften die hoger zijn dan 10% van uw bruto inkomen zijn ook niet aftrekbaar.)

Regel het zo spoedig mogelijk
Uw kerkbijdrage is geheel, van de eerste tot de laatste euro, fiscaal aftrekbaar wanneer de overeenkomst ‘periodieke giften aan de St. Franciscusparochie’ door u en door de parochie ondertekend is. Regel het vandaag nog. (Trouwens wist u dat, wanneer u uw kerkbijdrage als een ‘periodieke gift’ aan onze parochie schenkt, u ook de mogelijkheid heeft om aan onze parochie méér te schenken, zonder dat het u netto meer kost?)

Tot slot
Misschien kent u het verhaal van de “Kaasboer en de belastingdienst”.  Een verhaal dat zich afspeelt bij de kaasboer die elke vrijdag op de Markt staat. In de schaduw van de Pancratiuskerk daar rijen mensen te wachten. Iedere bezoeker wacht geduldig op zijn beurt. Jan, een van die wachtende bezoekers vertelt me dat de kaasboer aanvankelijk alleen werkte. Nadien kwam zijn vrouw hem helpen, nu zijn ze met zijn drieën. Zo druk hebben ze het. Het lijkt wel of alles voor niets is, of minstens dertig tot vijftig procent korting. “Mevrouw Wijlens, wat wilt u hebben,” vroeg de vrouw van de kaasboer. Terwijl mevrouw Wijlens met de kaas naar huis wilde fietsen, sprak Jan haar aan. Jan, altijd positief en niet om een praatje verlegen, vroeg: “Mevrouw, u bestelt altijd hetzelfde, is er dan geen afspraak met de kaasboer te maken dat u extra voordeel krijgt? Zo’n dertig of vijftig procent korting?” “Ach Jan,” zegt zij, terwijl ze haar fiets bij de kerkmuur wegpakt, “zo gaat dat niet, alleen als je altijd hetzelfde aan een Kerk betaalt, kun je 30 tot 50 procent korting krijgen.”, vertelt mevrouw Wijlens met een glimlach rond haar ogen. Jan kijkt haar verwonderd aan  en heeft  zijn vraag al gesteld voordat hij het beseft. ”Korting van wie?” “Van de belastingdienst,” zegt mevrouw Wijlens.

Toen op een vrijdagochtend mevrouw Wijlens Jan weer bij de kaasboer ontmoette, herkende zij Jan natuurlijk onmiddellijk. En ad rem vroeg mevrouw Wijlens: “Heb je het al geregeld?” “Wat?” vroeg Jan. “Nou, van die korting. Korting bij de belasting. Jij bent toch altijd op een voordeel uit.” Jan zweeg. Hij was het advies om bij de kerkbijdrage te kiezen voor een ‘periodieke schenking’ bijna vergeten. Maar, zonder iets terug te zeggen, had hij nu besloten om er werk van te maken. Zo is het gegaan.
Zo krijgt hij nu een groot deel van zijn kerkbijdrage terug van de belastingdienst.

 

Werkgroep Kerkbalans

Klik hier voor contact met Werkgroep Kerkbalans.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen