Logo Toch met vakantie

Toch met vakantie? Misschien wel!

Elk jaar brengen de gezamenlijke diaconieën en Caritas van de kerken in Haaksbergen de vakantiemogelijkheden met name voor chronisch zieken, mantelzorgers, bijstandsgerechtigden, één-ouder gezinnen etc. in een handzame folder bij elkaar. Samen met de Zonnebloem, het Rode Kruis, de Stichting Informele Zorg en de familie Bouwhuis hopen we zo juist die groep mensen  te bereiken, die als ze alles op eigen kracht moeten organiseren,  niet met vakantie kunnen. We hopen zo de mensen informatie te geven en waar nodig een helpende hand te reiken bijvoorbeeld bij vervoer of financieel. Kortom:  “helpen waar geen helper is”. Dat gaat dus alle parochianen en gemeenteleden aan. Met elkaar zijn wij in dit opzicht handen, voeten en ogen namens de Kerk. Maak elkaar op deze folders attent. De folder wordt verspreid via huisartsen, maatschappelijk werk, de Noaberpoort, de bibliotheek en meegeven aan pastores, ouderlingen en bezoekvrijwilligers. Met deze folder kan men zelf al aan de slag en contacten leggen. Aanmeldpunten voor meer specifieke hulp zijn de secretariaten van de Sint Franciscus parochie, de Hervormde kerk en de Stichting Informele Zorg sinds kort in de Noaberpoort . Daar liggen ook de mappen met specifieke brochures. Zo nodig zullen zij dan de vraag doorspelen aan de betreffende contactpersoon. Voor de folder klik aan: Vakantiefolder 2013.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen