Logo diaconie

Dienen – Diaconie

Op dit deel van de website vindt u informatie en inspiratie voor het werkterrein diaconie. Vanuit het pastoraal team is pastoor André Monninkhof voor veel zaken op diaconaal gebied verantwoordelijk. Voor vragen of anderszins met betrekking tot diaconie kunt u contact met hem opnemen.

 

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij,

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

(Mattheüs 25, 35-36)

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen