Logo diaconie

Dienen – Diaconie

Het evangelie inspireert ons om ons vanuit ons geloof in te zetten voor mensen in nood. We noemen dat ‘diaconie’.

Bent u in financiële nood, dan kunt u een beroep doen op onze Caritas.

Wilt u graag bezocht worden door iemand van de kerk dan kunt u een beroep doen op onze bezoekersgroepen.

Vanuit de oecumenische werkgroep ‘Samen anders’ willen we een positieve bijdrage leveren aan het samenleven van oude en nieuwe inwoners met al onze verschillende culturen en achtergronden in onze dorpen.

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,

ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.

Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

ik was naakt, en jullie kleedden mij.

Ik was ziek en jullie bezochten mij,

ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’

(Mattheüs 25, 35-36)

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen