Doe mee in onze multiculturele samenleving

Nieuwe aanpak ‘Samen Anders’

De gezamenlijke kerken van Haaksbergen werken samen in de werkgroep ‘Samen Anders’. Toen deze  werd opgericht zag de wereld en onze Haaksberger samenleving er anders uit dan nu. Hoewel er nog steeds zorgen zijn over de samenhang en onderlinge contacten in onze gemeente, denken we dat de middelen en de activiteiten om die te bevorderen, niet meer dezelfde kunnen zijn.

Samen Anders organiseerde in oktober en november een aantal activiteiten om speciale groepen burgers met elkaar in contact te brengen. Vertegenwoordigers van deze groepen hadden zitting in de werkgroep Samen Anders. Zo was het contact met ‘de achterban’ redelijk goed verzekerd. Zowel de werkgroepleden van Samen Anders als de achterban geven echter aan dat deze aanpak aan verandering toe is. De ‘achterban’ is zelf namelijk veranderd en niet meer als een eenvormige groep te beschouwen Dit geldt zowel voor autochtone als de allochtone burgers van onze gemeente. Sommige werkgroepleden zitten daarbij soms al erg lang in ‘Samen Anders’ en willen misschien zelfs wel een keer stoppen… Tijd voor een andere aanpak?

Wat blijft is de zorg voor een gezonde samenhang in onze samenleving. We streven naar een plaats waarin alle mogelijke verschillende burgers met respect met elkaar samenleven, omdat ze het ‘anders zijn’ van de ander zien als een verrijking in plaats van een bedreiging. De uitspraak ‘Onbekend maakt onbemind’ is nog steeds van kracht. Onverschillig naast elkaar leven zonder elkaar te kennen  lijkt voorlopig een vreedzame oplossing, maar geeft niet de gewenste samenhang in de samenleving. De werkgroep ‘Samen Anders’ stelt zich ten doel activiteiten te organiseren – meer verspreid over het jaar -,  die leiden tot ontmoetingen tussen verschillende burgers. De werkgroep hoopt dat de plaatselijke politiek zich hierbij wil aansluiten.

Op de kalender staan minstens twee dagen die we hiertoe kunnen aangrijpen; in september de ‘Burendag’ en in november de ‘Dag van de dialoog’. In de werkgroep ontstaat het idee van een intercultureel café': een sfeervolle samenkomst met een spreker, discussie en wereldmuziek, een hapje en een drankje.

Naast ‘Samen Anders’ zijn er tal van organisaties die zich richten op ontmoeting, bijvoorbeeld om een antwoord te geven op eenzaamheid, op stille armoede en sociale uitsluiting. Samenwerking en uitwisseling met deze organisaties is ook een mogelijkheid om ons doel te bereiken.

Namens de werkgroep ‘Samen Anders’, pastorale team.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen