Logo Caritas

Parochiële caritas

In noodgevallen kan voor immateriële hulp (bijvoorbeeld advies bij schulden) en materiële hulp (financiële ondersteuning) een beroep worden gedaan worden op de Caritas.

U kunt daartoe per mail contact opnemen met de Parochiële Caritas Instelling (PCI), pci-hbb@live.nl.
U kunt uw vraag ook voorleggen aan één van de leden van het pastorale team. Vragen om hulp worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Een informatiefolder is bij het centraal secretariaat verkrijgbaar of kunt u downloaden via onderstaande link.

2018 folder PCI

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen