Geloof en kunst 3

Kunst en geloof

Hoe kunnen uitingen van kunstenaars ons helpen ons geloof te verdiepen? Kunstenaars verbeelden geloofsthema’s. Ze proberen het zo te doen dat wie er naar kijkt tot nadenken, tot zelfreflectie, tot bewustwording wordt uitgenodigd. In drie bijeenkomsten kijken we naar schilderijen die ons tot inkeer uitnodigen, tot uitwisseling van vragen en vertellen verhalen. De avonden worden afgesloten met een kort liturgisch moment. In drie avonden staan stil staan bij thema’s van onze levensweg doop, geborgenheid en sterfelijkheid.

Als er voldoende belangstelling is willen we een excursie organiseren naar het museum voor religieuze kunst in Uden.

Begeleider: pastoraal werkster Margot Dijkman

Data: maandag 20 november 2017 om 19.30 uur, dinsdag 23 januari 2018 om 19.30 en 20 februari 2018 om 19.30 uur.

Locatie: Lourdeszaal

Kosten: €7,50

Bel voor info: pastoraal werkster Margot Dijkman, 06- 38903999

Opgave kan via e-mail naar: algemenezaken@franciscusparochie.nl

Aantal deelnemers: minimaal 8

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen