P1023325

Leren – Spiritualiteit

Welkom op deze pagina! Geloof moet gedaan en geleerd worden. Catechese gaat over dat leren. Op allerlei manieren kun je binnen de parochie met jouw geloof aan de gang. We hebben een aanbod voor jong en oud, voor traditioneel katholieken en voor oecumenisch ingestelde mensen, voor wie iets wil weten van vroeger of voor wie op zoek is naar de diepste kern van zijn of haar eigen geloof. Wie ben ik zelf? Wat geloof ik? Hoe moet of kan ik kijken naar wat de traditie mij aanreikt aan bijbelverhalen, rituelen, sociale leer, heiligenverhalen en wat al niet meer? Hoe kan geloven mij helpen in mijn leven? In onze parochie willen wij door middel van catechese mensen in staat stellen hun eigen leven en wereld vorm te geven in deze tijd, met het oog op de toekomst, door hen bekend en vertrouwd te maken met de praktijk van het christelijk geloven, de persoonlijke omgang met God, en door hen deel te laten nemen aan de rituelen en vieringen in onze geloofsgemeenschap. Voor ons uitgebreide aanbod op het gebied van spiritualiteit en sacramentenvoorbereiding: Programma Spiritualiteit 2017-2018

Voor de voorbereiding op sacramenten klik hier

Voor het programma van de Karmel te Zenderen klik hier: Programma Karmel

 

SONY DSC

Pastor Margot Dijkman is voor de Franciscusparochie eerst-verantwoordelijke voor de catechese. Dit betekent, dat zij  betrokken is bij alle activiteiten binnen de parochie die te maken hebben met leren, verdiepen of voorbereiden op een sacrament. Namens het pastoraal team behartigt zij voor de Franciscusparochie het beleid, de organisatie en samen met de vele vrijwilligers ook de uitvoering op dit werkterrein.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen