Omslag Geloven NU 13.indd

Geloven Nu 2016-2017

‘Geloven Nu’ is een eigentijds project waarin we met elkaar aan de praat raken over de Bijbel en zijn teksten, over je geloof en de levensvragen die je bezig houden. Je hoeft geen Bijbelkennis te hebben of kerkelijk te zijn om mee te doen. We komen acht keer ( groep 2) tot 10 keer ( groep 1) bij elkaar rond de volgende thema’s: Geen woorden maar daden ( brief van Jacobus), In een blinde waas( Bileam), Hart dat verlangt en ogen die zien( Simeon), Nog lang zal  het duren (Jeremia), Onvruchtbare vijgenboom (Lucas), De maaltijd geduldig vieren (Korinthebrief) en Florence Nightingale.

 

Data en tijd groep 1:  tweede dinsdagen 13/09, 11/10, 8/11, 13/12,10/1,  14/2, 14/3, 11/4, 9/5, en woensdag 7-6 , van 19.30 tot 21.00 uur. Begeleider: drs. Frank Beuger.

Data en tijd groep 2: eerste woensdagen  5/10, 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 2/5 en 7/6 van 19.30-21.00 uur. Begeleider:  Margot Dijkman.

Locatie: Ariënshuis, Sonderenstraat 55, Haaksbergen.

Kosten: € 10,–

Bel voor info pastor Margot Dijkman, 06 38 90 3999

Opgave: algemenezaken@franciscusparochie.nl

Aantal deelnemers: 8-15 per groep.

————————————————————————————————————————————————

Het afgelopen jaar kwam een aantal parochianen van de Franciscusparochie acht keer op de laatste dinsdag van de maand bij elkaar in het kader van Geloven Nu. Daarbij gingen zij met elkaar in gesprek over teksten en lezingen uit een Geloven Nu-boek.

Elk Geloven Nu-boek bestaat uit acht hoofdstukken, met daarin een (Bijbel)tekst, enkele vragen voor groepsbespreking, een afsluitend gebed, materiaal voor een beeldmeditatie en enige achtergrondinformatie bij de betreffende (Bijbel)tekst. Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan een Bijbeltekst. Hoofdstuk acht wordt jaarlijks vrijgehouden voor iemand van onze tijd die op zijn of haar eigen wijze gekozen heeft voor een leven met God. Op elke Geloven Nu-bijeenkomst wordt de betreffende Bijbeltekst gelezen en besproken door de deelnemers, in het bijzonder wat hiermee de verbinding kan zijn met het eigen leven.

Ook dit jaar hebben de deelnemers de gesprekken weer als inspirerend, leerzaam en bemoedigend ervaren. De laatste bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Wie zich af en toe afvraagt wat geloven is, of hoe woorden te geven aan een religieus gevoel of een ervaring; wie soms denkt zich wel eens meer te willen verdiepen in thema’s rond bijbel, kerk en traditie; wie op zoek is naar bezinning en geloofsgesprekken in een kleine setting, voor diegene kan een gespreksgroep Geloven Nu wellicht een antwoord zijn. Van harte welkom !!!

Frank Beuger

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen