Omslag Geloven NU 13.indd

Geloven Nu 2017-2018

Geloven nu is een eigentijds project waarin we met elkaar in gesprek gaan over teksten uit de Bijbel, over wat ons bezig houdt, over waar we in geloven en vragen bij hebben, en over wat ons leven zin geeft. Een ieder die belangstelling heeft voor deze zaken en open staat voor meningen en gedachten van anderen is welkom en kan mee doen. Kerkelijk of niet, bekend met Bijbel of niet.

Komend seizoen zullen we samenkomen rond het thema: Gewone gesprekken over dagelijkse zorgen. Dit is uitgewerkt in bijeenkomst 1. Zeker weten, 2. Kun je het aan me zien?, 3. Vuur afroepen uit de hemel, 4. Geen leven door schuld, 5. Aangewezen op anderen, 6. Dansend voor de ark, 7. Kon ik maar even bij je zijn, 8. Albert Schweitzer.

 • Data en tijd groep 1: doorgaans op woensdag 19.30-21.00: 20/9, 22/11, 24/1, 13/3 (dinsdag), 25/4, 1, 6/6.
 • Begeleider Drs. Frank Beuger
 • Data en tijd groep 2, doorgaans 2e woensdag 19.30-21.00 uur: 13/9, 18/10 (3e woensdag), 8/11, 10/1, 7/2 (1e woensdag), 14/3, 11/4, 9/5, 6/6.
 • Begeleider: pastoraal werkster Margot Dijkman
 • Locatie Alphons Ariënshuis, Sonderenstraat 55
 • Kosten: €10,-
 • Bel voor info: pastoraal werkster Margot Dijkman, 06- 38903999
 • Opgave via algemenezaken@franciscusparochie.nl
 • Aantal deelnemers: 8 tot 15 per groep

Het afgelopen jaar kwam een aantal parochianen van de Franciscusparochie acht keer bij elkaar in het kader van Geloven Nu. Daarbij gingen zij met elkaar in gesprek over teksten en lezingen uit een Geloven Nu-boek.

Elk Geloven Nu-boek bestaat uit acht hoofdstukken, met daarin een (Bijbel)tekst, enkele vragen voor groepsbespreking, een afsluitend gebed, materiaal voor een beeldmeditatie en enige achtergrondinformatie bij de betreffende (Bijbel)tekst. Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan een Bijbeltekst. Hoofdstuk acht wordt jaarlijks vrijgehouden voor iemand  die op zijn of haar eigen wijze gekozen heeft voor een leven met God. Op elke Geloven Nu-bijeenkomst wordt de betreffende Bijbeltekst gelezen en besproken door de deelnemers, in het bijzonder wat hiermee de verbinding kan zijn met het eigen leven.

Ook dit jaar hebben de deelnemers de gesprekken weer als inspirerend, leerzaam en bemoedigend ervaren. De laatste bijeenkomst werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Wie zich af en toe afvraagt wat geloven is, of hoe woorden te geven aan een religieus gevoel of een ervaring; wie soms denkt zich wel eens meer te willen verdiepen in thema’s rond bijbel, kerk en traditie; wie op zoek is naar bezinning en geloofsgesprekken in een kleine setting, voor diegene kan een gespreksgroep Geloven Nu wellicht een antwoord zijn. Van harte welkom !!!

Frank Beuger

 • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

  Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen