Logo gezinsviering

Geloofsopvoeding

Het geloof komt niet vanzelf aanwaaien. Ik wil het voorleven en meegeven aan mijn kinderen…

Ik wil mijn kind iets meegeven…

Je wilt je zoon of dochter iets aan geloof meegeven, maar je vindt dat moelijk. Je gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde. Misschien heb je zelfs wel eens een ervaring gehad, die diepe indruk op je gemaakt heeft. Soms voelen mensen een kracht zomaar ergens vandaan. Misschien kijk je vol ontzag de ruimte in, in een heldere nacht vol sterren en ben je onder de indruk van de grootsheid van het heelal? Misschien heb je zelf als kind goede ervaringen opgedaan met kerk en geloof en word je er nog warm van, als je eraan terugdenkt. Maar hoe geef je dat je kind mee? Het christelijk geloof verdampt in onze samenleving, maar voor jou is het van waarde. Wat doe je dan? Wat kun je er zelf aan doen? Als kerk willen wij een platform zijn, waar je andere ouders kunt ontmoeten, die met hetzelfde worstelen; die positief in het geloof staan; die zelf ook zoeken. Pastores en parochianen willen je daarbij helpen.

Tijd en ruimte maken…

Jonge kinderen leren in de eerste plaats door nadoen. Je bent als vader of moeder thuis of in de tuin bezig en je kind gaat het nadoen. Door na te doen maakt je zoon of dochter zich van alles eigen en gaat daar op een gegeven moment zelf mee ‘aanrommelen’. Kinderen doen dat uit de behoefte om ‘er bij te horen’. Op dezelfde manier maakt je zoon of dochter zich ook het geloof eigen. Het leuke van deze manier van leren is dat er geen dwang bij komt kijken. Het kind ziet, doet na en maakt zich eigen. Dat gebeurt spelenderwijs. Maar dan moet er wel wat te zien en te horen zijn.. De eerste zeven jaren zijn daarbij van groot belang. Juist als ouder ben je dan een voorbeeld voor je kinderen. Het is dus zaak om tijd en ruimte te maken voor bijvoorbeeld:

 • bidden
 • kinderbijbelverhalen
 • rituelen
 • de tien geboden
 • regels
 • symbolen
 • een goede sfeer thuis
 • de kerkgemeenschap
 • zingen
 • vergeving
 • bijzondere dagen
 • communicatie

 

In onze Franciscusparochie zijn er veel manieren om kinderen onder te dompelen in de katholieke manier van leven. Vragen kun je altijd stellen aan ons secretariaat: t: 053 – 574 39 29 of secretariaat@franciscusparochie.nl.

Spelenderwijs leren geloven bij de Kleuterkerk. Elke tweede zondag van de maand m.u.v. de zomervakantie is er kleuterkerk om 11.30 uur in de Pancratiuskerk. Het is een half uur vieren, een half uur limonade en koffie drinken voor kinderen van 3 tot 7 jaar en hun ouders. Het is een vrolijk gebeuren op kleuterniveau. Zie ook op de eigen website van de kleuterkerk: Klik hier.

 • Bidden is als een graankorrel
 •  
 • Een zaadje groeit altijd in het geheim.
 • Eerst valt het niet op.
 • Maar als het in de aarde valt, ontkiemt het.
 • Er groeit een plantje uit,
 • dat blaadjes krijgt en vruchten.
 • Als je bidt, is het alsof je iets van God
 • laat ontkiemen in je binnenste.

 

Voor het eerst mee aan tafel bij de Eerste heilige Communie. Kinderen van groep 4 en hoger bieden we het communieproject ‘Over de drempel. Leven in het spoor van Jezus’.  Zie op onze website: Klik hier.

Het geloof leren bij Kids Party Time. Kinderen van groep 5, 6 en 7 kunnen meedoen aan deze kinderclub, die vijf keer per jaar bij elkaar komt rond een verhaal, een speelse verwerking en een knutselwerk. Voor meer informatie klik hier.

Zingen is dubbel bidden bij het Regenboogkoor. Kinderen van groep 4 en hoger kunnen zingen in het Regenboogkoor. Het koor ondersteunt de gezinsvieringen en doet mee aan een musical.

Gevoel krijgen voor vieren als misdienaar. Na de eerste heilige Communie kunnen kinderen meehelpen in de mis. Zij leren er veel van en geven cachet aan de vieringen in onze parochie.

Nog één keer je kind onderdompelen in de katholieke traditie voor de puberteit: vormselproject ‘Vormselkracht’. Zie op onze website: klik hier.

Met andere ouders uitwisselen over geloofsopvoeding. Zoek hiervoor contact met pastoraal werker Margot Dijkman, 06-38903 999 of m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

 • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

  Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen