Wittem

Jaarprogramma groep ‘Wittem’ 2016-2017

GESPREKSGROEP WITTEM (JAARPROGRAMMA 2016-2017)

De gespreksgroep Wittem is een activiteit van de gezamenlijke kerken en de KBO Haaksbergen. We bieden jaarlijks een programma met lezingen, gesprekken, films, bezoeken, etc. Dit met als doel ouderen samen te brengen, te binden en met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezig houdt met betrekking tot geloof, kerk en samenleving.

 

THEMA 2016-2017: ‘ DE NEDERLANDER BESTAAT NIET’

 • woensdag 12 oktober 9.00 -12.00 uur
 •  In Azelo zijn momenteel ruim 250 asielzoekers gehuisvest en zij zijn in afwachting van een definitieve verblijfsvergunning in Nederland. Na een inleiding en een rondleiding over het complex gaan we tijdens het koffie-uurtje in gesprek met de vluchtelingen. Dit gesprek wordt door de vluchtelingen en de leiding zeer op prijs gesteld.  Kosten voor koffie  en reiskosten € 5.00 p.p.

 

 • in de week van 14 t/m 18 november. Kulturhus.
 • Dit voorjaar heeft een werkgroep van de gezamenlijke kerken een maaltijd aangeboden aan de Haaksbergse allochtonen. We willen dit najaar hieraan een vervolg geven en vragen nu aan onze allochtone dorpbewoners of zij een maaltijd voor ons willen bereiden. Wij zorgen voor een accomodatie en alle benodigdheden.  Nadere gegevens met dag en tijd worden nog bekend gemaakt.

 

 • dinsdag 24 januari 2017 14.00-16.00 uur.  Bezoek aan Voedselbank Enschede -Haaksbergen ( voormalig gebouw Unipro te Haaksbergen).
 • De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie, die voedselprodukten verzamelt en deze als voedselpakket uitdeelt aan mensen in nood. Voor welke mensen is de voedselbank bedoeld? Wie komen daarvoor in aanmerking? Op al deze vragen krijgen we antwoord. Ook zal op deze middag mevr. R. Dekker ons komen vertellen over de Stichting Noodfonds Haaksbergen. Dit fonds is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de gezamenlijke kerken van Haaksbergen met als doel het verlenen van eenmalige hulp aan mensen die in een financiele noodsituatie verkeren.

 

 • dinsdag in maart 2017 14.00-16.00 uur. LourdeszaalGesprek met een vluchtelingenpastor.
 • Te gast is een pastor uit Vietnam. Hij moest zijn moederland ontvluchten vanwege de christenvervolgingen. In Nederland heeft hij zijn studie afgerond en is pastor geworden. Hij zal deze middag vertellen over zijn leven en de ontberingen tijdens zijn vlucht.

 

 • dinsdag 7 maart 2017 20.00-22.00 uur Protestantse kerk, Jhr. von Heijdenstraat 4. Lezing Theo Hakkert ‘De Nederlander bestaat niet
 • Koningin Maxima zorgde in 2007 met haar uitspraak: ” De Nederlander bestaat niet”voor veel ophef. Hoe kon ze dat nou zeggen? Er zijn toch zeker veel typische Hollandse dingen en gebruiken? Columnist, journalist en schrijver Theo Hakkert kan hierover boeiend vertellen. In zijn dagelijkse column “Hakkert” in de Tubantia houdt hij de lezers regelmatig een spiegel voor over onze identiteit en stereotypische beeldvorming. Na de pauze is er gelegenheid  om met Hakkert in discussie te gaan. Kosten € 5,00 ( inclusief koffie).

 

 • dinsdag 25 april 2017 19.00-21.00 uur. Pancratiuskerk, Markt 9. Canons en fuga’s .
 • Na de zeer geslaagde muzikale avond in april 2016 met als titel “Van Gregorius tot Bach” neemt Joop Walhain ons wederom mee op reis door de vrolijke muzikale wereld van canons en fuga’s. Met medewerking van het Pancratiuskoor en het aanwezige publiek zal Joop ons, al vertellende en zingende, alles leren over canons en fuga’s.

 

Opgave:  Heeft u belangstelling voor deze bijeenkomsten, dan graag even aanmelden voor 1 oktober aanstaande. Opgave bij voorkeur per email bij een van de onderstaande adressen:

Werkgroep Wittem

Verdere begeleiders: Joost van Campen, Akkie Hamoen, Janny de Greef, pastoraal werker Margot Dijkman, Jan Morssinkhof.

 

 • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

  Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen