moses stop it

Kids Party Time voor kinderen 2016-2017

Kids Party Time

Kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn van harte welkom op deze club voor kinderen. Op een speelse en creatieve manier proberen we kinderen aan de hand van enkele grotere feesten vertrouwd te maken met de gang door het kerkelijk jaar. Dit jaar staan op het programma: St. Michael, Zondag rustdag, Driekoningen, Vastentijd en Christoffel. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt verhaal uit de bijbel of uit de traditie. Dat kan ook een eigentijds verhaal zijn. We bespreken het verhaal, kijken naar een filmpje, doen een spel of spelen het verhaal via eenvoudige vormen van bibliodrama uit. We maken samen versieringen rond het feest dat aan de orde is, en beginnen of eindigen telkens met een kort gebed of meditatie. Zo leren de kinderen spelenderwijs geloven.

  • Begeleider: Melanie Diepenmaat , Mirjam Elferink en Sonja ten Asbroek
  • Data: zondagen 25/9, 6/11, 8/1, 12/3, en 25/6
  • Tijd: 9.30 tot 11.00 uur
  • Locatie: Alphons Ariënshuis bij Lourdeskerk, Sonderenstraat 55, Haaksbergen
  • Kosten: € 5,–
  • Opgave: Melanie Diepenmaat, 053-5741 489, hennie-melanie.diepenmaat@kpnmail.nl
  • Aantal deelnemers: 10-15 per groep
  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen