moses stop it

Kids Party Time voor kinderen 2017-2018

Kids Party Time

Kinderen van groep 5, 6 en 7 zijn van harte welkom op deze club voor kinderen. Op een speelse en creatieve manier proberen we kinderen aan de hand van enkele grotere feesten vertrouwd te maken met de gang door het kerkelijk jaar. Centraal staat telkens een spannend en voor kinderen geschikt verhaal uit de bijbel of uit de traditie. Dat kan ook een eigentijds verhaal zijn. We bespreken het verhaal, kijken naar een filmpje, doen een spel of spelen het verhaal via eenvoudige vormen van bibliodrama uit. We maken samen versieringen rond het feest dat aan de orde is, en beginnen of eindigen telkens met een kort gebed of meditatie. Zo leren de kinderen spelenderwijs geloven.

Graag willen we ook dit jaar verder gaan. We zoeken kinderen die mee willen doen en ouders die helpen. 18 oktober om 15.00 komen we samen in het Alphons Ariënshuis en bespreken we hoe we het gaan doen. Geef je op, liefst voor 12 oktober bij: m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen