Liturgie

Vieren – Liturgie

In onze parochie gaan we uit van de volgende omschrijving van liturgie: Liturgie is een samenkomst van gelovigen rondom de Schrift om hun leven te vieren in woord en gebaar; een ontmoeting met God en met elkaar.

Vanuit het bisdom is de Pancratiuskerk midden in Haaksbergen aangewezen als eucharistisch centrum voor onze parochie. Hier zal – zo mogelijk – elke zondag en elk hoogfeest eucharistie gevierd worden. Samen met de ontmoeting bij de koffie na de viering kan deze viering uitgroeien tot bron en hoogtepunt van ons parochieleven.

De liturgie in onze parochie is volop in beweging. We willen de komende jaren het aantal vieringen verminderen. Dit doen we door niet meer op alle kerkplekken dezelfde vieringen aan te bieden. We willen hierdoor parochianen samenbrengen. Daarnaast willen we zo pastores vrij maken om meer aan andere vormen van pastoraat toe te komen. Tegelijkertijd willen we het aanbod aan vieringen gevarieerder maken. We willen nieuwe vormen van liturgie aanbieden, toegesneden op specifieke doelgroepen. Daarbij zoeken we naar nieuwe vormen van liturgie, die jongere parochianen en belangstellenden aanspreken. Daarbij zoeken we samenwerking met onze zustergemeenten van de Protestante Kerk Nederland. Zo hebben de Kleuterkerk, Thomasvieringen,  Taizévieringen en vele andere gebedsvieringen bijvoorbeeld met Kerst (Lessons and Carols), Oud en Nieuw (met inbreng van parochianen die terugkijken op het voorbije jaar) zich inmiddels een vaste plek in ons liturgisch parochieleven verworven.

Klik onderstaande afbeeldingen aan voor de eigen websites van de zangkoren, de Thomasvieringen en de Kleuterkerk.

Zangkoren

Thomasvieringen

Kleuterkerk

 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen