Wegwijs voor alle parochianen. (lustrum uitgave 2014)

Vijf jaar geleden is uit de fusie van de vijf katholieke geloofsgemeenschappen in Boekelo, Buurse en Haaksbergen de parochie St. Franciscus van Assisië ontstaan.

Ter gelegenheid van dit lustrum is een wegwijzer uitgebracht voor alle parochianen van onze parochie. Onze parochie kenmerkt zich door een hoge inzet van vrijwilligers. De wegwijzer probeert een ieder binnen de parochie meer inzicht te geven hoe de structuur van onze parochie in elkaar steekt.

Klik hier voor veel leesplezier. 

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen