Kerkbalans 2019

Werkgroep Kerkbijdrage

Werkgroep Kerkbijdrage

De Werkgroep Kerkbijdrage organiseert het inzamelen van de Actie Kerkbalans en is verantwoording schuldig aan het parochiebestuur. In de werkgroep zijn coördinatoren van de locaties vertegenwoordigd en de penningmeester van het parochiebestuur. Vanuit de werkgroep wordt eveneens geassisteerd bij de administratieve verwerking van de toezegging van de kerkbijdrage en de inning. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

voorzitter werkgroep:

Hans Beimer

parochiebestuur:

Jeannette te Bogt: penningmeester

Thij Willems: PR & Communicatie

administratie:

Jan Slotman

Bennie Leferink

locatie Boekelo:

Marion Reinderink: coördinator

locatie Buurse :

Herman Scholten: coördinator

Locatie Haaksbergen:

Martin Saksens: coördinator

locatie Veldmaat:

Gerrit de Munnik: coördinator

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen