Werkgroep Kerkbijdrage

De Werkgroep Kerkbijdrage organiseert het inzamelen van de kerkbijdrage en is verantwoording schuldig aan het parochiebestuur. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd de coördinatoren van de locaties en enkele leden van het parochiebestuur, waaronder de penningmeester. Vanuit de werkgroep wordt eveneens geassisteerd bij de administratieve verwerking van de toezegging van de kerkbijdrage  en de inning.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

locatie Boekelo:      

Marion Reinderink: coördinator.

locatie Buurse :  

Herman Scholten

locatie Bonifatius:

Gerrit de Munnik: coördinator.

locatie Lourdes:

Thij Willems: coördinator

locatie Pancratius:

Martin Saksens: coördinator.

Hendrik Scholten: coördinator.

Jan Slotman; administratief.

parochiebestuur:  

Jeannette te Bogt;( penningmeester).

Elles Veltkamp

 

Voorzitter werkgroep: 

Hans Beimer

 

Contact over de  kerkbijdrage met de leden van deze werkgroep : klik hier .

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen