Wijzigen kerkbijdrage

Voor het digitaal wijzigen van uw inschrijfkaart kun u onderstaand inschrijfformulier invullen en digitaal verzenden :

Wijzigen Kerkbijdrage
parochie Franciscus van Assisië

Boekelo - Buurse - Haaksbergen

Gegevens

Achternaam en voorletters:

Adres:

Postcode:

Plaats:

E-mail adres:

telnr.:

Wil de kerkbijdrage wijzigen:

 wil de kerkbijdrage verlagen/verhogen.

 trekt hierbij de lopende machtiging in.

 wil de betalingstermijn veranderen

Afschrijving/overschrijving:
 per jaar

 per kwartaal

 per maand

Mijn bijdrage voor de jaarlijkse aktie Kerkbalans blijft/wordt het volgende bedrag €*:

ad*: Altijd bedrag invullen. Bij" intrekken lopende machtiging" bedrag € 0,00 invullen.

  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen