_DSC4086a

Uitvaarten

Eerste contact met de parochie

Doorgaans legt de uitvaartondernemer het eerste contact met de parochie.

Een goed afscheid

We proberen samen met de familie tot een goed afscheid van de overledene te komen. We putten uit de rijkdom aan muziek, verhalen en rituelen van de katholieke traditie én de eigen inbreng van de familie om zo tot een goed en persoonlijk afscheid te komen.

Twee vormen van vieren bij een uitvaart                                                                                                    

U kunt bij gelegenheid van een uitvaart kiezen voor twee vormen van vieren:

Allereerst kunt u kiezen voor de uitvaartviering overdag met aansluitend een gang naar het crematorium of de begraafplaats. Op de vooravond van deze viering kan een avondwake plaatsvinden. De avondwake is een korte viering waarin gebeden wordt voor de overledene. De avondwake bereidt voor op de uitvaart op de volgende dag. Valt de uitvaart op maandag, dan wordt de overledene herdacht in de reguliere viering van de geloofsgemeenschap op de zaterdagavond of zondagmorgen. Er kan gekozen worden voor een viering mét of zonder communie.

Ten tweede kunt u kiezen voor een afscheidsviering op de avond. Dit is altijd een viering van Woord en Gebed. In deze vieringen wordt geen communie uitgereikt. Wel wordt er net als in de eucharistie- en communieviering gelezen uit de Schrift die gevolgd wordt door een overweging en is er een absoute, een plechtige zegening, aan het einde van de viering.

Persoonlijke inbreng

Eigen inbreng van de familie aan teksten en gebaren in de viering is van harte welkom. Eigen koren van de geloofsgemeenschap verzorgen in principe de zang. Er is een uitgebreid repertoire aan liederen vastgesteld, waaruit gekozen kan worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de inbreng van een koor, kan er desgewenst voor één lied van cd gekozen worden.

Locaties van uitvaartvieringen

Eucharistie- en communievieringen vinden plaats in gewijde ruimten, in één van onze drie parochiekerken of eventueel in de kapel van het Saalmerink. Wanneer er wordt gekozen voor een viering of samenkomst waarin geen communie wordt uitgereikt, kan er desgewenst gekozen worden voor andere passende ruimten. Dit kan zijn de aula van een uitvaartondernemer, het crematorium of eventueel de voormalige Marcellinuskerk.

In het weekend

Zondag is van oudsher een rustdag. Dit ligt vast verankerd in de joods-christelijke traditie. Wat voor joden de zaterdag, de sjabbat is, is voor christenen de zondag geworden. Op zondag en op de vooravond van de zondag, de zaterdagavond, komen onze geloofsgemeenschappen samen in de reguliere weekendvieringen. We vieren de dag des Heren, Pasen, de dag van de verrijzenis. In de reguliere vieringen  van het weekend kunnen overleden parochianen in het bijzijn van de geloofsgemeenschap met aandacht en rituelen herdacht worden als voorbereiding op de uitvaartviering op maandag. In principe vinden er vanwege het feestelijke karakter van de zondag geen afscheidsvieringen en avondwaken plaats op de zaterdagavond en de zondag.

Voorgangers

Door de week gaan overdag pastores voor. Pastores werken in principe volgens een vast rooster van beschikbaarheid. Dit in verband met andere taken en werkzaamheden in de parochie. Parochianen gaan na een uitvaartviering desgewenst mee naar het crematorium. Uitvaartvieringen op zaterdag en afscheidsvieringen en waken in de avond worden doorgaans voorgegaan door parochianen, die daarvoor toegerust zijn.

Tarieven en verhuur van de kerk voor uitvaarten

De tarieven van verhuur en van vieringen onder verantwoordelijkheid van de parochie worden door het parochiebestuur vastgesteld. Verhuur van onze kerkgebouwen voor uitvaarten is mogelijk, als de viering onder verantwoordelijkheid van een zustergemeente plaatsvindt. De parochie levert in dit geval het gebouw en de koster. Er worden dan echter geen koren ter beschikking gesteld en er wordt ook geen gedachteniskruisje opgehangen.

De tarievenlijst vindt u op onderstaande link.
tarievenlijst-2017-07-01-2e-versie


Nieuw uitvaartbeleid

Met ingang van januari 2016 geldt een nieuw uitvaartbeleid. Deze kunt u bekijken met behulp van de volgende link; nieuw uitvaartbeleid 2016. Ter aanvulling hierop kunt u het volgende artikel lezen; nieuw uitvaartbeleid 2016 ( 2). Het laatste artikel kunt u via de volgende link lezen; nieuw uitvaartbeleid 2016 (3)

 

Nieuws

Agenda

<< apr 2020 >>
mdwdvzz
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
  • We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we bemind worden. Ik geloof dat goedheid de basisconditie is en slechtheid de afwijking. Wij zijn gemaakt voor vreugde en goedheid.

    Desmond Tutu

© 2014 Franciscusparochie

Inloggen